Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej
603 532 146

Urządzenie ElektroAqua GPL-111, Elektroosmoza

Osuszanie radiowe za pomocą elektroosmozy, bezinwazyjne, tanie, trwałe, bez remontu

Elektroosmoza to nieinwazyjna metoda wytwarzania poziomej blokady przeciwwilgociowej. Emitowane pole elektromagnetyczne powoduje ruch wilgoci w kierunku gruntu i zastępuje przeciwwilgociową izolację poziomą ścian i piwnic.

Urządzenie emitujące pole pracuje bez mechanicznej ingerencji w substancje osuszanej budowli /kamień, cegła, beton itp./. Emitowane są bardzo małe fale elektromagnetyczne o odpowiednim kształcie, natężeniu, częstotliwości itp. powodując powstanie odwróconego dynamicznego zjawiska osmozy tj.: ruchu cząsteczek wody w kapilarach w kierunku ziemi.

W wyniku powyższego zjawiska woda jest sprowadzana do ziemi i mury pozostają trwale suche. Okres osuszenia budynku jest uzależniony od stanu początkowego zawilgocenia, stopnia zasolenia, grubości muru, rodzaju materiału i może trwać od 3 do 36 miesięcy. Urządzenie montuje się na stałe podczas normalnej eksploatacji budynku, bez względu na porę roku, na ścianach budynku, w piwnicy lub na parterze w miejscu centralnym tak aby w promieniu działania znalazł się cały obiekt. Urządzenie montowane jest zazwyczaj powyżej strefy zawilgocenia. Po osuszeniu obiektu aparat nadal działa spełniając rolę izolacji pionowej jak i poziomej zapobiegając ponownemu zawilgoceniu budynku, niweluje również szkodliwe promieniowanie żył wodnych. Urządzenia pobierają minimalną ilość energii elektrycznej, gdzie koszt eksploatacji wynosi około 1 zł miesięcznie. Jedno urządzenie oddziałuje na mury w promieniu do 12 metrów, a więc najpierw osuszy, a potem zabezpieczy przed powtórnym zawilgoceniem mury znajdujące się wewnątrz koła o średnicy 24 metrów. Przy większych obiektach należy tak dobrać ilość urządzeń aby swoim zasięgiem (oddziaływaniem) objęły cały obiekt.

Kup urządzenie osuszające »
Cena (wliczając VAT) to 4,920 zł,
przy zakupie minimum 2 urządzeń, cena za jedno urządzenie to 4 612 zł 50 gr.

Elektroosmoza, na skróty

Zalety i bezpieczeństwo

urządzenie osuszające GPL-111

Rozwiązanie nie wymaga żadnych prac budowlanych, stosowania środków chemicznych, wierceń.

Montaż aparatów odbywa się podczas normalnej eksploatacji budynku, bez wykonywania jakichkolwiek prac budowlanych, bez względu na porę roku i warunki atmosferyczne.

Osusza mury będące w promieniu działania: od 9 - 15 m

Metoda jest skuteczna dla każdej grubości murów i różnych materiałów budowlanych (cegła, kamień, mur mieszany), jest niezależna od promieniowania ziemskiego, działa na wszystkie ściany budynku będące w promieniu działania aparatu, jest tańsza od metod tradycyjnych, można zrezygnować z zastosowania środków chemicznych i ich działań ubocznych.

Usuwa pleśń, likwiduje zapach stęchlizny

Trwale usuwa wysoką wilgotność powietrza oraz przykry zapach, likwiduje pleśnie i grzyby, zmniejsza koszty ogrzewania, zapobiega dalszym szkodom budowlanym. Oferujemy dodatkowe usługi ozonowania wspomagające proces przywrócenia świeżości pomieszczeniom.

Po osuszeniu następuje całkowita blokada możliwości ponownego zawilgocenia

Po uzyskaniu  naturalnego zawilgocenia murów system elektrofizycznej hydroilozacji powoduje trwałe zachowanie tego stanu, zapobiegając ponownemu kapilarnemu podchodzeniu wilgoci. Po osuszeniu można przeprowadzić remont uszkodzonych przez wilgoć murów. Współpracujemy z firmami budowlanymi, które mogą zająć się remontem bezpośrednio po osuszeniu.

Aparaty osuszające objęte są 20-letnim okresem gwarancji!

Prosty montaż, bezobsługowa eksploatacja

Urządzenie montuje się na stałe za pomocą dwóch kołków rozporowych o średnicy 10 mm. Urządzenie o wymiarach 29,5 x 24,5 x 11,5 cm, kolorze ciemnym lub białym posiada bardzo estetyczny wygląd, podłączone jest do puszki lub gniazda sieci elektrycznej 230V o częstotliwości 50 Hz. Pracę urządzenia sygnalizują dwie kolorowe diody LED: czerwona wskazuje zasilanie, zielona wskazuje emisję pola. Urządzenie po zamontowaniu nie wymaga obsługi, jest zasilane z sieci 220V, miesięczny koszt zużycia energii elektrycznej to około 1 zł

Pobierz instrukcję obsługi (PDF)

Certyfikaty i świadectwa urządzenia ElektroAqua GPL-111

osuszanie muru

 • certyfikat zgodności CE/13/62/09/BE
 • certyfikat bezpieczeństwa B/13/34/12/BE
 • atest higieniczny HK/B/1306/01/2010
 • deklarację zgodności WE 1/2012
 • orzeczenie pp. 325/PZ/2009/NM z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy
Rozwiązanie posiada referencja konserwatorskie, było stosowana na obiektach zabytkowych.
Lista obiektów używających ElektroAqua »

Karta techniczna urządzenia

Cena

Koszt osuszania obiektu oraz utrzymania go we właściwym stanie obliczana jest przez naszych specjalistów na podstawie następujących danych:

 • powierzchni zabudowy,
 • grubości murów,
 • wysokości zawilgocenia
Oferta cenowa przekazywana jest pisemnie wraz ze wstępną oceną obiektu. Prace wstępne wykonywane są nieodpłatnie.

Oferta obejmuje:
 • ocenę stopnia zawilgocenia,
 • dobór urządzeń,
 • dostawę i zainstalowanie urządzeń,
 • kontrolę przebiegu procesu osuszania.
Zamów bezpłatną wycenę osuszania »

Zamawianie urządzeń osuszających do samodzielnego montażu

Możemy wysłać Państwu urządzenia osuszające z instrukcją samodzielnego monatażu.

Koszt jednego urządzenia to 4,920 zł.
W przypadku zamawiania większej ilości cenę możemy obniżyć co najmniej do 4 612 zł 50 gr. Do samodzielnego oszacowania ilości urządzeń można przyjąć, że jedno urządzenie obejmuje swym zasięgiem koło o promieniu 13 metrów.
Zamów urządzenie osuszające »

Gwarancja

Producent urządzenia ElektroAqua GPL-111, Elektroosmoza udziela gwarancji na: osuszanie muru

 • usunięcie z przegród wilgoci przedostającej się drogą podciągania kapilarnego z gruntu poprzez fundamenty
 • zatrzymanie transportu wody w momencie zainstalowania aparatu
 • osuszenie objętych gwarancją murowanych przegród budynku do poziomu naturalnego zawilgocenia naturalnego, w skrajnych przypadkach w ciągu do trzech lat licząc od daty zainstalowania (proces osuszania budynków trwa od kilku miesięcy do trzech lat).
Gwarancja nie obejmuje:
 • Zewnętrznych ścian, posadzek piwnic w przypadku występowania parcia hydrostatycznego wód tj. podniesienia się poziomu lustra wody powyżej poziomu posadzki oddziaływanie aparatów może okazać się niewystarczające. Należy wówczas stosować technologię uzupełniającą np. drenaż, który obniży poziom lustra wody likwidując parcie hydrostatyczne.
 • Przegród zalewanych w wyniku usterek pokrycia dachowego, instalacji deszczowej, wodociągowej, kanalizacyjnej czy też w wyniku oddziaływania wody odbitej (czyli sytuacji w których mamy do czynienia z wodą napływającą pod ciśnieniem, np. z powodu uszkodzonych rur, zalaniami, powodziami, wodami gruntowymi, wodami rozpryskowymi, wodą spływającą ze zboczy). Zwracamy uwagę na to, że w procesie osuszania w murach zasolonych może występować na powierzchni krystalizacja agresywnych soli rozpuszczalnych w wodzie, narastanie kryształów może powodować destrukcję powierzchniową malowania, tynku. Jest to proces naturalny, za skutki którego producent nie ponosi odpowiedzialności, w ścianach nadmiernie zasolonych, niezależnie od zmian wynikających z usunięcia wilgoci pochodzenia kapilarnego, może występować zjawisko utrzymywania się wilgoci higroskopijnej, którą można usunąć skuwając zasolone tynki, w skrajnych przypadkach odsalając mury. Nadmierna wilgoć higroskopijna jest zatem wyłączona z gwarancji, o terminach usunięcia zasolonego tynku i możliwości położenia nowego antysolnego decyduje przedstawiciel naszej firmy.
Uszkodzenia mechaniczne lub zalanie wodą urządzenia osuszającego lub uszkodzenie plomby umieszczonej na aparacie powodują utratę gwarancji.

Bezpłatne usługi w okresie gwarancyjnym

Po zainstalowaniu urządzenia nasza firma zobowiązuje się do:

 • Bezpłatnej kontroli przebiegu osuszania. Podstawą oceny przebiegu procesu osuszania są badania poziomu zawilgocenia metodą elektroniczną .W przypadku dojazdu do miejsca będącego poza aglomeracją Warszawską i będącego dalej niż 100 km od głównej siedziby firmy (Radom) pobieramy w takich przypadkach opłatę jedynie za dojazd od siedziby firmy do miejsca realizacji i z powrotem wg obowiązujących stawek dla samochodów osobowych powyżej 900 cm3. W obszasze aglomeracji Warszawskiej oraz lokalizacjach bliższych niż 100km od Radomia dojazd jest bezpłatny.
 • Bezpłatnego wykonywania napraw gwarancyjnych w ciągu 20 lat licząc od daty zamontowania aparatu.
W przypadku wystąpienia usterki lub braku odnotowania spadku zawilgocenia, Użytkownik zobowiązany zostaje do niezwłocznego zawiadomienia firmy LUCASSO o zaistniałej usterce lub stanie faktycznym. Prawidłowe działanie dające efekt w postaci osuszenia murów, uzależnione jest bezpośrednio od nieprzerwanego od momentu montażu działania systemu.

Pytania i odpowiedzi

 1. Jak działa system Hydroizolacji?

  System osusza mury i nie pozwala na ich powtórne zawilgocenie. Pełni zadanie izolacji poziomej - do poziomu wód gruntowych okalających obiekt, bądź dolnej krawędzi skutecznie działającej izolacji pionowej. W strukturze murów wytwarzana jest elektrostatyczna przepona (pełni zadanie izolacji poziomej i pionowej) uniemożliwiająca ich powtórne zawilgacanie.

 2. Czy konieczne jest ciągłe zasilane prądem?

  Tak. Zasilane prądem elektrycznym utrzymuje urządzenie w ciągłej gotowości. System korzysta wyłącznie z energii elektrycznej oraz grawitacji elektrostatycznej ziemi. Jego użytkowanie pociąga za sobą minimalny koszt eksploatacyjny na poziomie jednej złotówki miesięcznie.

 3. Czy ocena budynku jest płatna?

  Nie. Wstępna ocena budynku, pomiary wysokości zawilgocenia, sporządzenie opisu budowli i przedstawienie oferty cenowej jest bezpłatne.

 4. Czy działanie systemu wpływa na zdrowie ludzi?

  Nie. System działa wyłącznie z wykorzystaniem pól nas otaczających (pole grawitacyjne i elektrostatyczne ziemi). Delikatnie jonizuje przyjaźnie atmosferę w pomieszczeniach budynku. (posiada niezbędne CERTYFIKATY i atest Państwowego Zakładu Higieny).

 5. Jaki jest koszt urządzeń?

  W przypadku instalowania jednego urządzenia jego cena z VAT to 4,920 zł. Koszt systemu przy instalacji dla większych budynków zależny jest od: powierzchni zabudowy, grubości murów i wysokości zawilgocenia. Dla wielourządzeniowych instalacji cena jest określana indywidualnie dla danego obiektu w oparciu o jego specyficzne cechy. Zakres usług oferowanych w takim przypadku jest zdecydowanie większy niż w innych metodach osuszania, a ceny absolutnie konkurencyjne.

 6. Czy system może osuszyć piwnice?

  System osusza mury do poziomu wód gruntowych. Ściany wewnętrzne piwnic osuszane są bez konieczności wykonywania izolacji pionowej (przy wykluczeniu działania wody pod ciśnieniem hydrostatycznym). Ściany zewnętrzne - są osuszane przez system ze skutecznością działania zależną od miejscowych warunków (grubość murów i rodzaj użytych materiałów, istnienie izolacji pionowej oraz odwodnienie, poziom wód gruntowych, itd.).

 7. Czy system posiada gwarancje?

  System osuszania murów objęty jest dwudziestoletnią gwarancją skuteczności działania. Poza tym zaletą jego jest to, że nie wymaga dozoru oraz posiada bezobsługowy system kontroli.

 8. Jaka jest trwałość tego urządzenia elektronicznego w porównaniu do izolacji mechanicznej?

  Okres gwarancji to jest 20 lat. Zawsze okres gwarancji daje się dużo niższy niż szacunkowy średni czas bezawaryjnego działania urządzenia - urządzenie powinno działać znacznie dłużej. Trwałość elektroniki też zależy od jakości wykonania i stopnia skomplikowania. Nasze urządzenie nie jest produkowane w Chinach, tylko w Europie, i nie jest to robot z setką funkcji, tylko urządzenie, które ma za zadanie robić jedną rzecz i robi ją dobrze.

 9. Czy to urządzenie może z powodzeniem zastąpić również izolację pionową fundamentów?

  Tak. Proszę obejrzeć listę obiektów, w których było instalowane nasze urządzenie. Są wśród nich obiekty zabytkowe, które z pewnością nie miały żadnej izolacji, zaś wilgoć z powodzeniem została usunięta.
Zapraszamy do kontaktu z nami:
ul. Witkacego 4B, 26-606 Radom
Tel: 603 532 146
E-mail: biuro@lucasso.pl
Dołącz do nas na: