Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej
603 532 146

Obowiązek Informacyjny RODO

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Łukasz Ślusarczyk prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą "LUCASSO Łukasz Ślusarczyk" w miejscu o adresie: ul. Witkacego 4B, 26-606 Radom

Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez LUCASSO Łukasz Ślusarczyk

  • w celu realizacji zamówienia/ umowy/ świadczenia usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*),
  • oraz w celach podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową iświadczonymi usługami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Okres, przez który będą przechowywane dane osobowe

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu realizacji zamówienia/ umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów podatkowych i księgowych dotyczących zamówienia.
Tam, gdzie firma LUCASSO Łukasz Ślusarczyk przetwarza dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celów jeżeli Pan/Pani zgłosi sprzeciw wobec takiego przetwarzania.
Jeśli przetwarzamy dane w oparciu o Pani/Pana zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępniane wyłącznie przedmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi firma LUCASSO Łukasz Ślusarczyk współpracuje przy realizacji zamówień/ umowy/ świadczenia usług i czynności podatkowo-księgowych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu realizacji zamówienia lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/ Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji otrzyma Pan/Pani od firmy LUCASSO Łukasz Ślusarczyk swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. W zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/ Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji zamówienia i wystawienia faktury. Przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez firmę LUCASSO Łukasz Ślusarczyk, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

*) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej w skrócie: RODO; Dz. Urz. UE. L. Nr 119, str. 1).
Zapraszamy do kontaktu z nami:
ul. Witkacego 4B, 26-606 Radom
Tel: 603 532 146
E-mail: biuro@lucasso.pl
Dołącz do nas na: